Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap
Aanmelden als lid van de tennisclub kan bij Mariëlle Cuppen (tel: 077-4642143 of e-mail).
U ontvangt dan de diverse benodigdheden (inschrijfformulier, informatie e.d.). U kunt hiervoor ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier op de site (onder algemeen/formulieren).
Tevens kunt u hierbij uitleg krijgen hoe bepaalde zaken geregeld zijn bij onze vereniging.

NL48RABO0102518491

Contributie per seizoen/jaar:

7 t/m 13 jaar voor 01-01 nog geen 14 jaar € 65,- (incl. lessen)
14 t/m 17 jaar voor 01-01 nog geen 18 jaar € 75,- (incl. lessen)
Senioren vanaf 01-01 18 jaar € 75,-
Steunend lid Geen tennis, wel activiteiten € 10,-

Tennislessen:
Voordat het seizoen begint krijgt u een uitnodiging om je aan te melden voor de tennislessen. De lessen worden vanaf half april tot aan de zomervakantie gegeven.
Tennisschool Maascourt verzorgt voor TCAmerica de tennislessen.

Bijzondere gebeurtenissen
Bij bijzondere gebeurtenissen betreffende de leden van de club of bij verenigingen schenkt de vereniging de volgende bedragen:

Bij geboorte € 5,- na berichtgeving
Bij huwelijk of jubileum € 10,- na berichtgeving
Bij recepties € 5,- na berichtgeving

Introducé regeling
Elk lid van de Tennisclub America heeft het recht niet-leden uit te nodigen om op onze banen te tennissen. Een persoon mag per jaar maar 5 maal geïntroduceerd worden.
Introducees hebben dezelfde rechten en plichten als de leden. Voordat men gaat tennissen dient het lid het formulier, dat in het voorportaal van het clubgebouw hangt, in te vullen.
De kosten voor een dag tennissen zijn € 5,- voor de senioren en € 2,- voor de junioren.
Aan het eind van het seizoen zal de penningmeester dit afrekenen.

Afmelden Lidmaatschap
Het afmelden als lid van de tennisclub kan telefonisch of per mail voor 1 november bij:
Mariëlle Cuppen (tel: 077-4642143 of e-mail).
Indien later wordt afgemeld zijn hier administratieve kosten aan verbonden.
Tegen inlevering van de sleutel van het tennispark krijgt men de € 7,- borg terug.