2014

Algemene ledenvergadering TCA 2014

Datum: maandag 17 maart 2014
Aanwezig: 12
Afgemeld: 7 

Notulen van 2013
Goed gekeurd.

Verslag financiën / kascontrole
Historisch jaar, voor het eerst meer uitgave dan inkomsten. Dit komt mede door de aanschaf van een nieuwe diepvries en koffieapparaat en door stijgende energiekosten. Verder zijn de kantine inkomsten gedaald t.o.v. 2012.

Verslag onderhoud
De banen worden dit jaar niet gefreesd en door de zachte winter hoeven de lijnen niet opnieuw gelegd te worden.  De banen gaan 29 maart a.s. weer open.

Er wordt een nieuwe tent aangeschaft omdat de huidige tent versleten is en in juli worden de douches vernieuwd.

Verslag kantine
Afgelopen jaar was een bewogen jaar wat uitgaves en inkomsten betrof. Het assortiment is verkleind omdat er te veel spullen overbleven.

De kaarten verkoop kan ook dit jaar weer via het Station verlopen ondanks dat per 1 mei een nieuwe eigenaar begint.

Verder is het niet de bedoeling dat er eigen bier mee genomen wordt naar de kantine. Dit zal gemeld worden aan degene die dit aangaat. De sleutel van de kantine is gewoon te verkrijgen bij het Station en er is ook een mogelijkheid voor een eigen sleutel. Bij een nieuwe aanmelding zullen we dit punt duidelijk uitleggen.

De feestavond zit in een neerwaartse spiraal die we moeten proberen om te buigen / doorbreken.

We willen de feestavond voortaan laagdrempeliger maken, op een vrijdag avond en met aanhang. Verder willen voor de leden op de zondag in hetzelfde weekend een brunch organiseren.

Het assortiment wordt uitgebreid met het populaire bier Radler. Omdat de Spar een beperkt aanbod heeft zullen we voor speciale dingen naar de Makro gaan.

Uitbreiding bestuur
Omdat Robin en John volgend jaar willen stoppen zijn we naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.

We zullen de taken in het bestuur gaan omschrijven zodat het duidelijker is wat er verwacht wordt van een nieuw bestuurslid.

Verder het voorstel om sneller te rouleren, om de 2 jaar i.p.v. om de 4 jaar.

We zullen ook mensen gaan benaderen voor het bestuur, o.a. mensen die nog niet zo lang bij de club zijn en mensen die met pensioen zijn gegaan zullen benaderd worden.

Verslag wedstrijden/toernooien

Samenstelling Commissie:
Ans Jeurissen, Mariëlle Cuppen, Dorien Mulders en Gijs v.d. Munckhof.

Taakverdeling:
Ans Jeurissen                       :     Organisatie interne competitie
Mariëlle Cuppen                   :     Organisatie dorpencompetitie
Ballenbeheer
Websitebeheer
Dorien Mulders                     :     Organisatie en ondersteuning activiteiten
Gijs v.d. Munckhof              :     Organisatie en ondersteuning activiteiten

Activiteiten afgelopen tennisseizoen 2013
Alle geplande toernooien zijn doorgegaan.
Station America haltoernooi op zaterdag 9 maart 2013: 12personen / winnaar: Ans Jeurissen
Rabobank Maashorst Openingstoernooi op 24 april 2013: 16 personen / winnaar: Robin Holle
Spar introducétoernooi vrijdag 28 juni 2013: 8 teams / winnaars: niet doorgegaan (slechts 1 opgave)
De deelname aan deze toernooien was redelijk.
Dorpencompetitie 2013 heeft slechts 1 team deelgenomen, team zaterdag A Anja Janssen. Zij zijn 2e geworden.
KNLTB competitie voor- en najaar door 3 teams deelgenomen: GD 35+, HD 17+ en jongens t/m 14 jaar.
Voorjaarscompetitie GD2e klasse 8e plaats, HD4e klasse 8e plaats en jongens t/m 14 jaar 2e klasse 8e plaats.
Najaarscompetitie GD2e klasse 6e plaats, HD2e klasse 8e plaats.
De interne competitie is gespeeld, info Ans.

De nieuwe clubkampioenen 2013 zijn:
Mixdubbel         :              Mariëlle Cuppen en Frenk Peeters
Damesdubbel   :              niet gespeeld (slechts 1 opgave)
Herendubbel    :              Lambert vd Munckhof en Ton Derix
Dames enkel     :              Niet gespeeld
Heren enkel      :              Jan Verbers

Activiteiten nieuwe tennisseizoen 2014
De activiteitenkalender voor 2014 is vastgesteld. Er zijn dit jaar 3 toernooien:
Zaterdag 15 maart           :              Haltoernooi Station America heeft inmiddels plaatsgevonden weer in de Riet in Horst. Winnaar: John Cox (10 deelnemers)
Zondag 30 maart                             :     Rabo Maashorst Openingstoernooi (individuele opgave). Voorafgegaan door op vrijdagavond 28 maart een feestavond.                        Zondagmorgen brunch, aanvang 11.00 uur. Aanvang toernooi: ± 13.00 uur.
Vrijdag 27 juni                                  :     Spar Introducé toernooi, mix/dames/heren dubbel

Racket-toss:
Nog niet gepland, hangt af van de tennislessen.

Dorpencompetitie
De organisatie is dit jaar in handen van Oostrum.

Er heeft zich 1 team opgegeven, te weten:
Zaterdag       Team Anja Janssen (A-poule), aanvang 18.00 uur (hangt af van de KNLTB)

KNLTB competitie
Het wedstrijdschema is nog niet bekend. De KNLTB heeft een nieuwe website gelanceerd, en dit heeft nogal wat problemen gekend. Woensdag 19 maart a.s. is het definitieve wedstrijdprogramma bekend.

Op vrijdag speelt een mixteam 35+, aanvang 19.00 uur
Op zaterdag speelt een herenteam 17+; aanvang 13.00 uur
Op zondag een jongensteam t/m 17 jaar; aanvang 10.00 uur

Interne Competitie
Wij merken dat de interesse voor de interne competitie afneemt.Willen we deze nog spelen?

Clubkampioenschappen
Enkel+dubbel          :     Maandag 18 augustus t/m zondag 7 september (finaledag) (ook jeugd)

Verslag jeugd en tennislessen
@@@@@@@@@@@@

Mededelingen bestuur
Ledenwerving ->  Om het ledenaantal op te schroeven zullen we weer gaan adverteren in het peelklokje.
Dit jaar worden er ook weer tennislessen gegeven, 10 lessen voor 110 Euro.

Continuïteit vereniging
Het laatste plan van om samen met de voetbalclub en de korfbalclub iets te doen waarbij de velden naar de voetbalkantine verplaatst zouden worden is op losse schroeven komen te staan omdat de korfbalclub samen gaat met buurtverenigingen. Na een gesprek tussen de voetbalclub en de Gemeente is het duidelijk geworden dan dit plan geen draagvlak meer heeft en dat de voetbalclub nu gaat kijken naar een samenwerking met diversen andere voetbalverenigingen (America, Meterik en Hegelsom).  Dit zou dan een vereniging worden van ca. 1000 leden. Alles is ook afhankelijk van de nieuwe coalitie die ontstaat na de komende verkiezingen.

Bij een eventuele nieuwe vereniging van alle voetbalclub samen kunnen we in de toekomst dan misschien als tennisclub mee liften in dit plan.

We moeten nu gaan kijken of we hier op willen wachten of dat we op ons eigen plan trekken.

Clubgebouw
In juli willen we de douches gaan vernieuwen. 

Rondvraag
Frenk -> Opruimen rondom het gebouw -> voorstel om groepen te vragen om mee te helpen.
Anja-> Kantinedienst het zelfde als vorig jaar -> voorstel om mail te sturen aan de leden voor bonnen + sleutel bij het station.
Kascontrole voor 2015 -> Frenk Peeters en Theo Jeurissen.
Opruimen rondom gebouw -> komende zaterdag 22 maart om 10:00 -> mail sturen aan de leden voor hulp.